Javna odbrana završnog rada kandidatkinje Trnka Adne

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u petak, 26. aprila 2019. godine u 09:00 sati u Sali za sjednice , biti će održana javna odbrana završnog rada kandidatkinje Trnka Adne, na temu: 

Finansijska analiza poslovanja društava za osiguranje u Bosni i Hercegovini

Završni rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave