OBAVJEŠTENJE O PRIJAVI ISPITA ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA

Sarajevo, 19.08.2019. godine

OBAVJEŠTENJE O PRIJAVI ISPITA ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA  

Obavještavaju se studenti II ciklusa – EFSA  Master studija, odsjek Ekonomija, odsjek Menadžment i odsjek Menadžment-engleski jezik, da OBAVEZNO izvrše prijavu ispita (za septembarski ispitni rok i Ljetnu školu) putem ISSS aplikacije u periodu od

20.08.2019. do 29.08.2019. godine

Podsjećamo da se kolizioni ispiti prijavljuju isključivo u Studentskoj službi II ciklusa studija, Skenderija 70, uz index na uvid.
Molimo studente da se strogo pridržavaju datih termina prijave ispita, jer naknadna prijava neće biti moguća.

U slučaju bilo kakvih poteškoća prilikom prijave ispita, molimo da se blagovremeno, dakle u periodu prijave ispita,  jave u Službu za rad sa studentima i planiranje nastave sa svojim indeksom. Hvala na saradnji!

  

SLUŽBA ZA RAD SA STUDENTIMA I PLANIRANJE NASTAVE ZA II CIKLUS STUDIJA