Obavještenje za drugi upisni rok u prvu godinu II ciklusa školska 2019/2020.

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta, broj: 01-29-2/19 od 02.10.2019. godine, drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu trajat će do 10.10.2019. godine.


Kandidati mogu aplicirati na Odsjek:
Menadžment–engleski jezik
Redovan studij 1
Redovan samofinansirajući 17
Redovan samofinansirajući – strani državljani 8