Postupak odabira teme završnog rada

Poštovani studenti,

obavještavamo Vas da studenti završne godine drugog ciklusa studija mogu pristupiti odabiru teme završnog rada.

Putem sljedećeg linka saznati ćete sve informacije i odabrati temu: 

http://prijavateme.efsa.unsa.ba

Za prijavu na sistem koristite korisničke podatke koje inače koristite za pristup Courseware-u EFSA.

Služba za rad sa studentima drugog ciklusa studija