Raspored polaganja ispita za studente II ciklusa studija EFSA master ispitni rokovi u akademskoj 2018/2019. godini - I i II godina studija

Poštovani studenti,

u prilogu se nalazi Raspored polaganja ispita za studente II ciklusa studija EFSA master ispitni rokovi u akademskoj 2018/2019. godini - I i II godina studija.


Služba za rad sa studentima i planiranje nastave za II ciklus studija