EFSA ALUMNI
EFSA Alumni je zajednica bivših studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koja broji više od 20.000 u BiH. Alumni zajednica vam daje mogućnost povezivanja, informisanja i razvoja karijere.

Šta je EFSA ALUMNI

Alumni asocijacija je organizaciona jedinica koja je formirana na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu po ugledu na univerzitete u svijetu u cilju saradnje sa svojim bivšim studentima. Alumni asocijacija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu je dobrovoljno udruženje u koje se mogu učlaniti svi koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Ideja vodilja je da se kroz takvo udruženje omogući povezivanje ekonomista, radi ostvarivanja njihove trajne saradnje i realizacije zajedničkih interesa. 

 

Pridruži se EFSA Alumni zajednici

 
Studenti koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali dobrodošli su u našu Alumni zajednicu. Učlanjenje je besplatno.  


Alumni događaji

 

Članovi Upravnih tijela Alumnija

 

 

 

 

Dr. Alisa Mujkić, Head of Almuni
+387 33 275 996
alisa.mujkic@efsa.unsa.ba