Ekonomska diplomatija

 

prof. dr. Azra Hadžiahmetović, rukovodilac Programa:

"Ekonomska diplomatija, posebno u ovom vremenu prestrojavanja svjetske ekonomije,  predstavlja važno područje razumijevanja – i kao nova naučna disciplina i kao neophodno sredstvo komunikacije u međunarodnim odnosima. Globalizacija ekonomije i institucionalizacija međunarodnih ekonomskih odnosa potpuno drugačije pozicioniraju klasične države i instrumentarij ekonomske politike. U tim novim okolnostima sa kojima se suočava današnji svijet, ekonomska diplomatija predstavlja instrument uspješnosti ekonomija ili područje objašnjenja promašenih i propuštenih razvojnih šansi."


O Programu

Sve veća složenost i dinamičnost globalnog okruženja postavlja nove izazove pred subjekte međunarodnih ekonomskih odnosa na svim nivoima, što zahtijeva razvijanje novih pristupa i strategija kojima će se odgovoriti na te izazove. U tom kontekstu, ekonomska diplomatija kao podrška donošenju međunarodnih ekonomskih odluka i sredstvo za razvoj ekonomske saradnje i poslovanja u savremenom svijetu, kako na nivou država, tako i na nivou pojedinačnih institucija, organizacija i kompanija, sve više dobija na značaju. 

U fokusu ekonomske diplomatije na makro nivou su načini na koji države uspostavljaju eksterne ekonomske odnose, kako donose odluke unutar sopstvene ekonomije koje imaju međunarodne reperkusije, kako pregovaraju na međunarodnom nivou i kako se svi ti procesi međusobno prožimaju. Ekonomska diplomatija nalazi svoje mjesto i u poslovnom svijetu, jer osvajanje međunarodnih tržišta, učešće u velikim međunarodnim projektima i konzorcijima, obezbjeđivanje finansijskih izvora, zahtijeva upravo znanja, vještine i sposobnosti svojstvene “diplomatima” sa ekonomskim obrazovanjem. 

Kako ekonomska diplomatija uključuje brojne aspekte – međunarodnu trgovinu, investicije, finansijske tokove, razvojnu pomoć, bilateralne i multilateralne ekonomske pregovore, transfer tehnologije, telekomunikacije i saobraćaj, energetske mreže i dr., neminovno zahtijeva raznovrsna ekonomska znanja i vještine. Uzimajući u obzir rastući značaj ekonomske diplomatije u savremenom svijetu i različitost pitanja koja tretira, master studij „Ekonomska diplomatija“ koncipiran je kao akademski studij sa multidiciplinarnim pristupom, koji treba da omogući sticanje i razvijanje teorijskih i praktičnih znanja iz mnogih oblasti – međunarodne trgovine, investiranja, pregovaranja, promocije, održivog razvoja i dr. 

Vrijednosti Programa

  • Ekonomska diplomatija jedini je studij ove vrste u BiH i široj regiji.
  • Polaznici imaju priliku slušati referentne predavače iz zemlje i inostranstva, te istaknute stručnjake iz diplomatske prakse. 
  • Studij je multidisciplinaran, sa adekvatnom kombinacijom teorijskih i praktičnih znanja, prevashodno orijentisan na politiku i praksu međunarodnih ekonomskih odnosa.
  • Studij omogućava ovladavanje širokim spektrom znanja i vještina neophodnih za poslovanje u zahtijevnom međunarodnom okruženju, u cilju poboljšanja ekonomskih performansi i konkurentnosti: ovladavanje osnovnim kategorijalno-pojmovnim aparatom vezanim za vanjskopolitičko djelovanje, razumijevanje specifične prirode diplomatskog djelovanja i upoznavanje sa međunarodnim pravilima ponašanja, razumijevanje kompleksnosti i dinamičnosti međunarodnih ekonomskih odnosa u uslovima globalizacije i integracije i savremenoj ulozi ekonomske diplomatije, upoznavanje sa međunarodnim institucionalnim i pravnim okvirom, upoznavanje sa različitim ekonomskim sistemima, razumijevanje načina funkcionisanja globalnog trgovinskog sistema, znanje o tehnikama, alatima i ulozi diplomatije u funkciji privlačenja investicija, razvijanje vještina međunarodnog komuniciranja i pregovaranja, sticanje znanja o promociji u međunarodnim odnosima i na međunarodnim tržištima, i dr.
  • Uspješno realizovan program osposobljava polaznike za samostalno djelovanje u ekonomsko-diplomatskim aktivnostima, čime se povećavaju mogućnosti za uspješan radni angažman i zapošljavanje u državnim institucijama, međunarodnim organizacijama, diplomatskim i drugim predstavništvima, poslovnom sektoru, asocijacijama poslovnog sektora i dr.

Studij je kreiran prema potrebama onih koji su zaposleni ili se namjeravaju zaposliti:

  • u vladinom sektoru – na poslovima kreiranja i primjene ekonomskih politika, zaključivanja međunarodnih ekonomskih sporazuma, saradnje sa međunarodnim organizacijama, općenito u oblasti vanjskih poslova, posebno u diplomatskoj službi, i sl.;
  • u privatnom sektoru – u kompanijama sa međunarodnim poslovanjem;
  • u nevladinom sektoru – u nevladinim organizacijama orijentisanim na međunarodnu saradnju, međunarodni razvoj i sl.; 
  • u međunarodnim organizacijama i institucijama. 

Obavezni predmeti između ostalog obuhvataju sljedeće: Nova ekonomska diplomatija, Konkurentnost države, Institucionalna ekonomija, Međunarodna trgovina i diplomatija, Finansijska diplomatija, Diplomatija i strane investicije, Međunarodno pregovaranje, Promocija države u međunarodnim odnosima.

Cijena

Jednogodišnji studij: 6.000,00 KM
Dvogodišnji studij: 9.000,00 KM

Kontakt

Rukovodilac: prof. dr. Azra Hadžiahmetović

Više informacija nalazi se u Nastavnom planu i programu.