Evropske studije
Jednogodišnji i dvogodišnji program na bhs jezicima. Izvodi se u saradnji sa Centrom za interdisciplinarne studije UNSA.
ENG
2 godine
120 ECTS

Vrijednost Programa

S obzirom da je riječ o deficitarnom kadru za kojim postoji sve veća potreba, ovaj studij nudi mogućnost napretka u karijeri u svim državnim organima, poslovnom okruženju, nevladinom sektoru, medijima, obrazovanju, međunarodnim organizacima i slično. Napredak BiH na putu pridruživanja EU otvara i brojne šanse za zaposlenje u institucijama ujedinjene Evrope.

Kome je Program namijenjen?

Program je namijenjen diplomiranim studentima/cama svih fakulteta, koji/e imaju potrebu i želju da doprinesu u procesima tranzicije i pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, kao i njenom uspješnom pozicioniranju nakon ulaska u ovu integraciju.

Struktura Programa

SEMESTARDVOGODIŠNJI STUDIJ
I1. Ideja Evrope; 2. Ekonomija Evrope; 3. Evropske institucije; 4. Evropsko
pravo; 5. Evropska politika i društvo
II1. Politička ekonomija tranzicije; 2. Evropsko poslovno pravo; 3. Geopolitika
Evrope; 4. Religija i europske integracije; 5. Države i međunarodni odnosi
III1. Metodologija naučnoistraživačkog rada; 2. Promocija EU projekata; 3. Evropsko
poslovno okruženje; 4. Međunarodno pregovaranje; 5. Evropsko poslovno pravo u
digitalnom dobu; 6. Kros-kulturalno komuniciranje u EU; 6. Vanjska politika EU;
7. EU ekonomska diplomatija; 8. Finansijski sistem EU; 9. Projekat/Seminar
IVIzrada i odbrana završnog rada

 

Diploma

Završetkom studenti stiču diplomu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu; zvanje: magistar evropskih studija.

Uslovi za upis

Polaznici ovog studija mogu biti kandidati koji su završili dodiplomski trogodišnji ili četverogodišnji univerzitetski studij i tokom studija ostvarili 180 ECTS ili 240 ECTS-a. Kriteriji za selekciju kandidata/tkinja su sljedeći: akademski kvalitet (prosjek ocjena dodiplomskog studija), aktivno znanje engleskog jezika, jaka motivacija, komunikativnost.

Cijena

Ukupna cijena je:

Jednogodišnji studij: 5.000 KM
Dvogodišnji studij: 7.000 KM

Kontakt

Više informacija se nalazi na: ww.cis.unsa.ba

 

UPISI

KURS KATALOG