Finansije lokalne samouprave

Vrijednost Programa

Program pruža znanja o zakonskoj osnovi formiranja lokalne samouprave i načinima delegiranja njihovih nadležnosti, što implicira i utvrđivanje načina finansiranja funkcija lokalne samouprave.

Kome je Program namijenjen

Studij je namijenjen fakultetski obrazovanim osobama sa završenim, trogodišnjim ili četvorogodišnjim dodiplomskim studijem koje su uključene ili zainteresovane za karijeru u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.

Uslovi za upis

Polaznici ovog studija mogu biti kandidati koji su završili dodiplomski trogodišnji ili četverogodišnji univerzitetski studij i tokom studija ostvarili 180 ECTS ili 240 ECTS-a. 

Cijena

Jednogodišnji studij: 6.000,00 KM
Dvogodišnji studij: 9.000,00 KM

Kontakt

Rukovodilac: doc. dr. Džafer Alibegović

Više informacija nalazi se u Nastavnom planu i programu.

Dokumenti: