Finansijsko izvještavanje i revizija

 

Haris Škaljić, pomoćnik voditelja korporativnog portfolia, Coroporate Ziraatbank BH dd
Ovaj program je idealan za svakoga ko želi da produbi znanje i usavrši se u polju finansijakog izvještavanja i revizije. Program je zanimljiv i potkrijepljen brojnim praktičnim primjerima, te je stečeno znanje automatski primjenjivo u struci. Ulaganje u dalje obrazovanje, učenje na drugačiji i zanimljiviji način, bolje upoznavanje kako sebe, tako i svoje okoline, neprocijenjiva je stavka budućeg razvoja i napredovanja svakog pojedinca.“

 


Vrijednost Programa

Program omogućava polaznicima da steknu nova i napredna naučna i stručna znanja u području finansijskog izvještavanja i revizije čime će se zadovoljiti izražene potrebe privrede i tržišta rada za specijaliziranim kadrovima, stvoriti preduslovi za dalji razvoj i jačanje računovodstvene i revizorske profesije u BiH i time indirektno doprinijeti približavanju zemlje evropskim integracijama.

Kome je Program namijenjen

Master studij Finansijsko izvještavanje i revizija namijenjen je polaznicima koji žele usvojiti nova teorijska i praktična znanja i osposobiti se za samostalno obavljanje i najzahtjevnijih poslova u ovoj oblasti.

Uslovi za upis

Polaznici ovog studija mogu biti kandidati koji su završili dodiplomski trogodišnji ili četverogodišnji univerzitetski studij i tokom studija ostvarili 180 ECTS ili 240 ECTS-a. 

Cijena

Jednogodišnji studij: 6.000,00 KM
Dvogodišnji studij: 9.000,00 KM

Kontakt

Rukovodilac: prof. dr. Meliha Bašić

Više informacija nalazi se u Nastavnom planu i programu.

Dokumenti: