GOVORNICI

UVODNIČARI:

 
Jasmina Selimović je svoje akademsko obrazovanje stekla na Ekonomskom fakultetu u Univerziteta Sarajevu, gdje je završila dodiplomski, magistarski i doktorski studij specijalizacijom u oblasti aktuarskih modela i mjerenja solventnosti u životnim osiguranjima. Osim poslova ovlaštenog aktuara, dr Selimović radi i na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu kao vanredni profesor na Katedri za finansije i Katedri za kvantitativnu ekonomiju, te od 2012. obnašala je funkciju prodekana za nastavu i naučno istraživački rad, a 2018. godine je izabrana za dekanesu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Polja njenog profesionalnog interesovanja su osiguranje, aktuarstvo, finansije i kvantitativna ekonomija.
  
Milorad Dodik je svoje akademsko znanje stekao na Fakultetu političkih  nauka Univerziteta u Beogradu. U periodu od 1986. do 1990. godine kao najmlađi funkcioner tadašnje SFRJ obavljao je niz važnih funkcija u Opštini Laktaši. Na prvim višestranačkim izborima u BiH izabran je u Parlament BiH. Za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske prvi put je izabran 1997. godine, a već 1998. godine postaje predsjednik Vlade Republike Srpske. Po drugi put na mjesto predsjednika Vlade dolazi 2006. godine, a krajem iste godine započinje treći premijerski mandat. Dužnost predsjednika Republike Srpske  obavljao je u dva mandata, od 2010. godine do opštih izbora 2018. godine kada je izabran za srpskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.  
Ambasador Lars-Gunnar Wigemark je šef Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini. Diplomirao je društvene nauke na Harvardu 1984. a potom se 1988. godine priključuje Ministarstvu vanjskih poslova Švedske. Radio je u Beogradu, Washingtonu, Briselu, Kabulu i Moskvi, kao zamjenik šefa i ministar pri Ambasadi Švedske. Ambasador Wigemark je 2008. godine imenovan za šefa Jedinice Europske komisije za sigurnosne politike. U septembru 2010. godine, imenovan je kao jedan od prvih ambasadora Europske unije u skladu s Lisabonskim ugovorom.
  
Rifat Škrijelj je naučno zvanje doktora bioloških nauka stekao na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na kojem je izabran u zvanje redovnog profesora u naučnoj oblasti ekologija i zoologija. Kao predsjednik Savjeta za zaštitu okoliša Vlade Kantona Sarajevo aktivno je radio na afirmaciji nauke u rješavanju problema u vezi sa zaštitom životne okoline. Bio je predsjednik Biološkog društva u FBiH. Koordinator je većeg broja projekata, a funkciju šefa Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta obnašao je nekoliko mandata. Od 2007. godine član je Senata i Etičkog komiteta Univerziteta u Sarajevu. Od 2011. godine vršio je funkciju dekana Prirodno-matematičkog fakulteta, a 2016. godine izabran je za rektora Univerziteta u Sarajevu.
 

MODERATORI PANEL DISKUSIJE:

 

Zlatko Lagumdžija je doktorirao Informatiku i računarske nauke na Elektrotehničkom fakultetu 1988. godine od kada je profesor na Ekonomskom i Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i gostujući profesor na univerzitetima u Evropi, Americi i Aziji. Osnivač i šef katedre i Centra za Menadžment i Informacione Tehnologije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je od 1995. godine. Od 1992. do 2015. godine u nekoliko navrata je bio Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne  i Hercegovine (Vlade Republike Bosne  i Hercegovine), zamjenik Predsjedavajućeg, Ministar vanjskih poslova i zastupnik u Parlamentu Bosne  i Hercegovine. Član je Madridskog kluba - Svjetske Alijanse Lidera, kao i većeg broja međunarodnih institucija i asocijacija.

 

Kemal Kozarić je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 2009. godine. Od 1996. do početka 2000. godine obavljao je dužnost ministra finansija u Vladi Kantona Sarajevo, nakon čega je imenovan za viceguvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine. Funkciju guvernera je obnašao od 2005. do 2015. godine. Za predsjednika Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita BiH imenovan je 2007. godine. Obnašao je funkciju dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u periodu od 2016. do 2018. godine, a trenutno je ambasador Bosne i Hercegovine u Austriji.

 
Jasmin Hošo je doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2010. godine. Trenutno je direktor kompanije Tondach Bosna i Hercegovina doo., tu funkciju obavlja još od 1996. godine. Uporedo sa tim poslom radio je još mnoge poslove na različitim funkcijama.
2007. godine je imenovan za Menadžera godine.
 
PANELISTI: 

Branimir Muidža je generalni direktor HeidelbergCement grupacije u BiH i Hrvatskoj, generalni direktor Tvornice cementa Kakanj d.d., direktor kompanija Dunav Drava Cement Zagreb i TBG Beton Zagreb, te prokurista u kompaniji TBG BH u BiH. Predsjednik je Vijeća stranih investitora u BiH od 2011. godine, predsjednik Poslovnog savjeta Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, član Upravnog odbora ''Udruženja za unapređenje njemačko-bosanskohercegovačkih privrednih odnosa – AHK'', te član Upravnog odbora Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona. Kompanija koju vodi već 15 godina, Tvornica cementa Kakanj d.d. dobitnik je više međunarodnih prestižnih priznanja za poslovanje, društvenu odgovornost, bonitetnu izvrsnost i zaštitu okoliša.

 
Nataša Pucar, diplomirani komunikolog, direktorica je korporativnih komunikacija STUDEN Holdinga, međunarodne kompanije sa sjedištem u Beču i regionalnim sjedištem za područje jugoistočne Europe u Brčkom. Upravlja komunikacijama Holdinga u 10 zemalja i za 8 brendova pozicioniranih na području jugoistočne Europe. Tokom profesionalne karijere, prošla je brojne obrazovne kurseve uključujući i programe Londonske škole za odnose s javnošću za upravljanje odnosima s javnošću, krizni menadžment i korporativne komunikacije. Nagradu "Europska žena menadžer" dobila je 2015. godine. Svojim radom i znanjem razvila je i izgradila BIMAL, najprepoznatljiviji brend jestivog ulja na trzistu BIH, te marku AGRAGOLD, regionalnog lidera na tržištu šećera. 
Sandra Suljić je diplomirani politikolog međunarodnih odnosa i diplomatije. Uporedno sa političkim naukama je studirala sociologiju na Univerzitetu u Hagenu u Njemačkoj te pohađala brojne stručne seminare. Ima bogato iskustvo od 18 godina u radu sa međunarodnim civilnim i vojnim organizacijama, u poslovanju unutar evropskih grupacija, a sve u oblasti širokoobuhvatnih administrativnih djelatnosti i uvoza/izvoza. Od januara 2015. godine je stalno zaposlena u firmi ELIN Motors Bosnia kao menadžer za administraciju i upravljanje materijalima. Trenutno je na funkciji zamjenika direktora društva i ovlašteno lice za ljudske resurse, administraciju i logistiku u ELIN Motors Bosnia doo u Živinicama. 
Rainer Hasenauer počasni je profesor marketinga i predavač marketinga inovacija i tehnološkog marketinga u visokom obrazovanju na WU Vienna. Poduzetnik je i istraživač koji se fokusira na inovativne tehnologije, kao i suosnivač HiTec udruženja za marketing istraživanja u Beču i Cross Border HiTec Centra. Član je savjetodavnih odbora investicijskih grupa za visokotehnološke investicione grupe, stručnog odbora za vodeći hightech startup inkubator, nadzornog odbora globalnog tržišnog lidera u oblasti sigurnosno kritičnih komunikacijskih sustava u realnom vremenu i stručnjak je za inovacije u politici javnih inovacija. 
Andreas Meindl je Trgovinski savjetnik Austrijske Ambasade u Sarajevu.  Ima dugogodišnje iskustvo u Vanjskotrgovinskoj organizaciji Privredne komore Austrije i do sada je vodio urede u New Yorku, Singapuru, Lisabonu, Santiago de Chile, Buenos Airesu. Također je obnašao i dužnosti regionalnog menadžera Vanjskotrgovinske organizacije. 
Robert Brugger studirao je poslovnu administraciju na Sveučilištu Karl-Franzens u Grazu (Austrija) i Kalifornijskom sveučilištu u Los Angelesu (UCLA), doktorirao je logistiku i operacijska istraživanja. Radio je dugi niz godina u vodećim svjetskim vodećim tvrtkama u Austriji i Istočnoj Europi u svim područjima transportne logistike, uglavnom u širenju mreže, preokretnim inicijativama diljem regije, implementaciji ključnih globalnih biz-pobjeda, uvođenju trgovine i industrije vertikalne strategije. Robert je bio regionalni direktor CEE-a konglomerata 10 organizacija u zemlji, nadzirući oko 700 zaposlenika i prihod od 400 milijuna eura godišnje. Poslije je bio nadzornik za logistiku i špediciju te viši predavač na različitim sveučilištima. U aprilu 2019. godine imenovan je generalnim direktorom ICS Internationalisierungscenter Steiermark, organizacija izvoznih usluga Štajerske ekonomije.  

Hannes Mösenbacher započeo je svoju profesionalnu karijeru u Bank Austria Group u polju kriznog menadžmenta 1998. godine. Tokom 2008. godine pridružio se Raiffeisen Zentralbank Österreich AG i time preuzeo odijel za kontrolu rizika. Usljed spajanja RZB i Raiffeisen Bank International, obnašao je funkciju glavnog službenika za rizik od 2017. godine. Hannes Mösenbacher diplomirao je na Univerzitetu za ekonomiju i biznis u Beču, magistrirao na Univerzitetu u Gracu, a doktorirao je u polju poslovne administracije.  

 
Ante Odak obnaša funkciju člana Uprave za corporate poslovanje u Raiffeisen banci Bosne i Hercegovine od 2016. godine a ujedno je član i Nadzornog odbora Raiffeisen LEASING-a. Ekonomski studij završio je na Univerzitetu u Lüneburgu (Njemačka), a bankarsku karijeru započeo je 2002. godine u Bank Austria Creditanstalt. U Sarajevo je došao 2003. kao voditelj tima odgovoran za računovodstvo i kontroling u okviru projekta integracije HVB i Central Profit Banke, nakon čega 2004. godine preuzima funkciju direktora Direkcije za računovodstvo i kontroling u istoj banci. U Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH prelazi 2006. godine na funkciju direktora Kontrolinga, a na poziciji direktora Odjela za finansije u VB Leasing doo Zagreb radi u periodu od 2007. do 2009. godine kada unutar iste kompanije preuzima funkciju člana Uprave. Nakon šest godina na navedenoj poziciji, svoju karijeru nastavlja u Erste&Steiermaerkische S-Leasing doo Zagreb također kao član Uprave.  

Michael Schickhofer je austrijski političar i konsultant za upravljanje koji je završio poslovne studije na Sveučilištu Karl-Franzens u Grazu. Bio je član Nacionalnog vijeća Austrije i Evropskog odbora regija. Od 2014. je član Saveznog izvršnog vijeća Socijaldemokratske partije Austrije te je od 2015. zamjenik guvernera Štajerske pokrajine. Osigurao je veliku državnu investiciju u svrhu ulaganja u obnovljive izvore energije.

 
Jeffrey Sachs je američki ekonomista i direktor Earth instituta na univerzitetu Columbia. Jedan je od najmlađih profesora ekonomije i vodećih svjetskih stručnjaka u SAD-u, u historiji. Poznat je po svojim radovima vezanim za izazove ekonomskog razvoja, okolinske održivosti, borbe protiv siromaštva, otpisivanju duga siromašnim zemljama i globalizaciji. Od 2017. godine služi kao specijalni savjetnik generalnog sekretara UN-a. Sachs je director mreže UN Solutions za održivi razvoj, kao i suosnivač i glavni strateg Millennium Promise Alliance, neprofitne organizacije posvećene okončanju ekstremnog siromaštva i gladi. 
Mirko Šarović je akademsko znanje stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1979. godine. Od 2002. godine svoju karijeru je usmjerio prema političkom sektoru  Bosne i Hercegovine, danas je na funkciji ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa  Bosne i Hercegovine.  U julu 2017. Godine mu je uručena nagrada “Evropski najministar” u okviru izbora najboljih poslovnih ljudi i kompanija u jugoistočnoj i srednjoj Evropi. Prema ocjeni evropskog nezavisnog žirija, Šarović je nagradu zaslužio zbog “građenja bboljih poslovnih odnosa i prijateljstva za sve u zemlji”. 

Stjepan Kumrić akademsko obrazovanje je stekao na Ekonomskom fakultetu osječkog Sveučlišta Josipa Jurja Strossmayera. Obnašao je različite rukovodeće funkcije u kompanijama iz branše građevinskih materijala. Na poziciju generalnog direktora Fabrike cementa Lukavac d.d, članice grupacije Asamer Baustoffe AG iz Austrije, postavljen je 2018. godine. Predsjednik je Nadzornog odbora Rudnika krečnjaka Vijenac, kao i član Nadzornog odbora fabrike cementa CEMMAC a.s, Slovačka. Apsolvirao je MBA studijski program na Limak – Austrian Busniess School u Linzu.