Islamic banking
Dvogodišnji program na engleskom jeziku. Izvodi se u saradnji sa Bolton Univerzitetom iz Velike Britanije.
ENG
2 godine
120 ECTS

Vrijednost Programa

Program priprema polaznike za rad u banci koja radi na principu islamskog bankastva ili drugih finansijskih intitucija koje rade po istom principu, kao i omogućiti im da razviju karijeru u ovom polju.

  • Praksa u banci koja radi po principima islamskog bankarstva
  • Zajednička diploma Bolton Univerziteta i Univerziteta u Sarajevu

Kome je Program namijenjen?

Studij je namijenjen kandidatima koji žele steći znanja iz oblasti islamskog bankarstva uključujući finansije, islamsko poslovno pravo, finansijske modele itd.

Struktura Programa

SEMESTARISLAMIC BANKING
I1. Research Metodology; 2. Basics of Islamic Law and Economy;
3. Islamic Banking and Finance; 4. Islamic Business Law;
5. Profesional Practice and education in Bosna Bank International Sarajevo – I dio
II1. Financing Models of Islamic Banks; 2. Islamic Insurance-Takaful;
3. Comparative Accounting; 4. Conventional Banking;
5. Profesional Practice and education in
Bosna Bank International Sarajevo – II dio
III1. Advanced Islamic Banking and Finance; 2. Islamic Bank Risk Management;
3. Islamic Capital Markets; 4. Investments Analysis from Islamic Banking
Perspective; 5. Projekat – Priprema prijave za master teze
IVMaster teza

 

Diploma

Uzimajući u obzir zajedničku diplomu koju dodjeljuje Univerzitet Sarajevo i Univerzitet u Boltonu, po završetku ovog studija svi kandidati će biti promovirani u zvanje Magistar menadžmenta - Islamsko bankarstvo sa diplomom izdatom od ove dvije visokoškolske ustanove. To znači da će ova diploma biti prepoznata i ravnopravna na internacionalnom nivou, a posebno se to odnosi na Veliku Britaniju, s obzirom da će program biti akreditovan od Univerziteta u Boltonu iz Velike Britanije.


Uslovi za upis

Polaznici ovog studija mogu biti kandidati koji su završili dodiplomski trogodišnji ili četverogodišnji univerzitetski studij i tokom studija ostvarili 180 ECTS ili 240 ECTS-a.


Cijena studija

6.845,40 KM – po godini studija*
*Svi studenti prethodnih generacija master studija Islamskog bankarstva su bili podržani stipendijama BBI Banke, u procentu 30% - 80% školarine. BBI Banka će i u budućnosti stipendijama podržati studente Islamic Banking master studija.


Kontakt

Više informacija nalazi se na:

Web stranici: www.efsa.unsa.ba/ciebf
Facebook: https://www.facebook.com/CIEBF.Sarajevo