Javni sektor i ekonomija okoliša

 

Aida Soko, savjetnica u Uredu premijera FBiH:
Program je ponudio blagovremen i adekvatan odgovor na potrebe reforme javnog sektora u BiH. Modernizacija javnog sektora je globalni proces, a kvalitetna edukacija ključni pokretač promjena.“

 

Vrijednost Programa

Upisom na ovaj program, studenti imaju mogućnost sticanja naprednih znanja i vještina iz područja ekonomije i menadžmenta javnog sektora, javne uprave i okoliša. Ovaj program ima za cilj osposobiti stručnjake u javnom/privatnom sektoru sa analitičkim i praktičnim vještinama potrebnim za poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti u upravljanju javnim sektorom i okolišem.

Kome je Program namijenjen

Studij je namijenjen svim kandidatima koji rade ili žele raditi u javnom sektoru kao i kandidatima zaposlenim u privatnom sektoru a koji žele steći bolje razumijevanje veza između različitih institucija javnog sektora i privatnog business-a. Pored toga, ovaj program je pravi izbor za sve kandidate koji su zainteresovani za zaštitu okoliša. Po završetku studenti će biti spremni za rad na pozicijama u javnom sektoru, međunarodnim i nevladinim organizacijama i/ili privatnim preduzećima.  

Diploma

Student je dužan završiti studij u periodu od pet godina od upisa. Ukoliko student ne završi studij u predviđenom roku, plaća dodatno troškove odbrane. Završetkom studenti stiču dvije diplome: Ekonomski fakultet u Ljubljani i Ekonomski fakultet u Sarajevu. Studiranje na engleskom jeziku.

Uslovi za upis

Polaznici ovog studija mogu biti kandidati koji su završili dodiplomski trogodišnji ili četverogodišnji univerzitetski studij i tokom studija ostvarili 180 ECTS ili 240 ECTS-a. Studenti koji posjeduju visokoškolsku diplomu iz socijalnih, ekonomskih ili okolišnih nauka mogu upisati studij bez polaganja prijemnog ispita. Za studente koji su završili dodiplomske studije iz drugih oblasti, u toku studija obavezno je polaganje dva preduslovna predmeta: Uvod u biznis i Mikorekonomija 1.  

Cijena

10.000,00 KM

Kontakt

Rukovodilac: prof. dr. Eldin Mehić

Više informacija nalazi se u Brošuri u prilogu.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Microsoft Office document icon Prijava za Konkurs 2019/20.54.5 KB