Contact

Address:

Ekonomski fakultet u Sarajevu

Skenderija 70/III

Sarajevo

 

Coordinator: prof. dr Muris Čičić

e-mail: muris.cicic@efsa.unsa.ba

 

Assistant: Lejla Turulja

e-mail: lejla.turulja@efsa.unsa.ba