Korporativno upravljanje

 

mr. Edin Ibrahimpašić, direktor Bihaćke pivovare
Znanja i vještine koja sam stekao na master studiju Korporativno upravljanje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu apsolutno su zadovoljila moja očekivanja. Kao direktor dioničarskog društva Bihaćka pivovara, umnogome primjenjujem stečeno znanje u praksi, a rezultat uspješnosti te primjene očituje se u boljem pozicioniranju preduzeća i na ekonomsko i financijskom tržištu u BiH ali i u inostranstvu. Pri tom prije svega mislim na poboljšanje performansi preduzeća, njeno poslovanje, konkurentnost, profitabilnost i dugoročnu vrijednost kao i izgrađivanje većeg ugleda i povjerenja sa svim stakeholderima.“

 

Vrijednost Programa

Programu pruža produbljena naučna i stručna znanja u oblasti korporativnog upravljanja koja će neposredno doprinijeti jačanju korporativnog upravljanja sa ciljem približavanja Bosne i Hercegovine evropskim integracijama i uključivanja u globalnu privredu.

Kome je Program namijenjen

Studij je namijenjen fakultetski obrazovanim osobama sa završenim, trogodišnjim ili četvorogodišnjim dodiplomskim studijem, zainteresovanim za naučna i stručna znanja u oblasti korporativnog upravljanja.

Uslovi za upis

Polaznici ovog studija mogu biti kandidati koji su završili dodiplomski trogodišnji ili četverogodišnji univerzitetski studij i tokom studija ostvarili 180 ECTS ili 240 ECTS-a. 

Cijena

Jednogodišnji studij: 6.000,00 KM
Dvogodišnji studij: 9.000,00 KM

Kontakt

Rukovodilac: Prof. dr. Džafer Alibegović

Više informacija nalazi se u Nastavnom planu i programu.