Krizni menadžment

 

Munib Džuho, menadžer za razvoj poslovanja, BiH & Hrvatska, OPEL SEE
Nakon višegodišnjeg radnog iskustva te turbulentnih nekoliko posljednjih godina u auto industriji osjetio sam potrebu za dodatnom edukacijom kako bih se lakše nosio sa novim izazovima koje grana i tržišta za koja sam zadužen svakodnevno stavljaju pred mene.  Krizni menadžment mi se učinio najboljim izborom jer u nastavnom planu i programu nudi niz tema koje bacaju novo svjetlo na izazove sa kojima se susrećem te nude novi pristup rješavanju problema u svakodnevnom poslovanju.  Dodatni razlog  zbog kojeg sam se odlučio za EFSA je taj što sam želio učiti od najboljih profesora u struci.  Renomirana imena profesora predavača daju dodatnu težinu ovom master programu.“ 

Vrijednost Programa

Program pruža dodatna znanja iz savremenog menadžmenta i pratećih disciplina, posebno implementacije kriznog menadžmenta i kontrolinga u formi master studija.

Kome je Program namijenjen

Studij je prvenstveno namijenjen menadžerima svih nivoa i profila svih organizacijskih tipova i/ili poslovnim analitičarima sa iskustvom u odvijanju i kontroli poslovnih procesa. Pored njih, program se odnosi i na članove nadzornih i upravnih odbora privrednih i drugih organizacija.

Uslovi za upis

Polaznici ovog studija mogu biti kandidati koji su završili dodiplomski trogodišnji ili četverogodišnji univerzitetski studij i tokom studija ostvarili 180 ECTS ili 240 ECTS-a. 

Cijena

Jednogodišnji studij: 6.000,00 KM
Dvogodišnji studij: 9.000,00 KM

Kontakt

Rukovodilac: prof. dr. Senad Softić

Više informacija nalazi se u Nastavnom planu i programu.

Dokumenti: