MBA
Dvogodišnji master studij na engleskom jeziku. Izvodi se u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Ljubljani.
ENG
2 godine
120 ECTS

Vrijednost Programa

Cilj MBA programa je pružiti kandidatima napredna znanja i vještine iz oblasti poslovanja. Ovaj program priprema studente za različite upravljačke funkcije u preduzećima. Program pruža mogućnost specijalizacije u skladu sa potrebama razvoja karijere i/ili ličnim interesima kandidata iz oblasti: Bankarstva i finansijskog menadžmenta ili Računovodstva.

Kome je Program namijenjen?

MBA program je namijenjen kandidatima koji su profesionalci i žele biti izvrsni u svom poslu, kandidatima koji traže pozitivnu promjenu karijere te kandidatima koji žele postati uspješni lideri i na taj način pomjerati granice u svom poslu.

Diploma

Student je dužan završiti studij u periodu od pet godina od upisa. Ukoliko student ne završi studij u predviđenom roku, plaća dodatno troškove odbrane. Završetkom studenti stiču dvije diplome:

  • Ekonomski fakultet u Sarajevu – diploma Studija poslovnog upravljanja/Master of business administration MBA (smjer Bankarstvo i finansijski menadžment/Računovodstvo); zvanje: magistar poslovnog upravljanja
  • Ekonomski fakultet u Ljubljani – diploma studija Poslovanje i organizacija/Business and organisation; zvanje: magister poslovnih ved 

Studiranje na engleskom jeziku.

Struktura programa

SEMESTARBANK AND FINANCIAL MANAGEMENTACCOUNTING AND AUDIT
 ZAJEDNIČKI PREDMETI
IOrganisation and Management (6 ECTS); Business Environment(6 ECTS);
Accounting for Managers(6 ECTS); Managerial Economics(6 ECTS); Financial
Management (6 ECTS)
IIMarketing for Managers (6 ECTS); Operations Management (6 ECTS);
Human Resource Management (6 ECTS); Strategic management (6 ECTS);
Izborni predmet* (6 ECTS)
 OBAVEZNI SMJERSKI PREDMETI
IIIBank Management Risk (6 ECTS)
Management Accounting in banks and
insurance companies (6 ECTS)
Asset - Liability Management (6 ECTS)
Life and Pension Insurance (6 ECTS)
Project work (6 ECTS)
Tax and Accounting Consulting (6 ECTS)
Internal Auditing (6 ECTS)
Public sector Accounting (6 ECTS)
Responsibility Accounting (6 ECTS)
Accounting in banks and insurance
companies (6 ECTS)
Project work (6 ECTS)
IVIzrada master teze (30 ECTS)

 

Uslovi za upis

Polaznici ovog studija mogu biti kan­didati koji su završili dodiplomski trogodišnji ili četverogodišnji univer­zitetski studij i tokom studija ostvarili 180 ECTS ili 240 ECTS-a.

Studenti koji posjeduju visokoškol­sku diplomu iz društvenih i/ili eko­nomskih nauka mogu upisati studij bez polaganja prijemnog ispita. Za studente koji su završili dodiplomske studije iz drugih oblasti, u toku stu­dija obavezno je polaganje dva pre­duslovna predmeta – Uvod u biznis i Mikorekonomija 1.

Cijena

Ukupna cijena je 10.000 KM. Školarinu je moguće plaćati u ratama. 

Kontakt

 

UPISI

 

KURS KATALOG