Menadžment i informacioni sistemi

Vrijednost Programa

Program je namjenjen fakultetski obrazovanim osobama koje se već praktično bave ili su zainteresovane za razvoj vlastite karijere na polju menadžment i informacionih sistema ili žele usvojiti specifična znanja, vještine i kompetencije. Naglasak je na primjeni praktičnih rješenja u području menadžment informacionih sistema koje u svom programu nudi Microsoft.

Kome je Program namijenjen?

Program je namijenjen polaznicima koji su završili trogodišnje/ četverogodišnje obrazovanje na Ekonomskom ili tehničkom fakultetu (u zavisnosti od toga da li se upisuju na studijski program “+2” ili “+1”). Maksimalan broj polaznika na progra­mu je 20 studenata godišnje. Po završetku studija studenti stiču pravo na izdavanje diplome o završetku II ciklusa studija (master studij) i zvanje magistra menadžmenta, smjer Me­nadžment i informacioni sistemi.

Diploma

Diplomu izdaje Univerzitet u Sarajevu. Akademska titula i stručno zvanje nakon završenog II ciklusa: stručni stepen - magistar menadžmenta, smjer Menadžment i informacioni sistemi.

Uslovi za upis

Polaznici ovog studija mogu biti kan­didati koji su završili dodiplomski trogodišnji ili četverogodišnji univer­zitetski studij i tokom studija ostvarili 180 ECTS ili 240 ECTS-a.

Cijena

Jednogodišnji studij: 6.000 KM

Dvogodišnji studij: 9.000 KM

Kontakt

Rukovodilac: Prof. dr. Zlatko Lagumdžija

Više informacija o Programu možete naći u BROŠURI.

 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Microsoft Office document icon Prijava za Konkurs 2019/20.49 KB