Pašić-Mesihović mr. Azra

+387 33 564 394
Kabinet: 12, Skenderija 70
Konsultacije:

Peštek dr. Almir

+387 33 275 958
Kabinet: 22, I sprat
Konsultacije: Srijeda, 08:00 - 10:00; Četvrtak, 08:00 - 11:00

Pijalović dr. Velma

+387 33 253 760
Kabinet: 110, III sprat
Konsultacije: Utorak, 11:00 - 16:00

Pilav-Velić dr. Amila

+387 33 253 771
Kabinet: 72, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 15:00; Petak, 08:00 - 10:00