JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE PRAKSE ZA STUDENTE - Porezna uprava Federacije BiH

Porezna uprava Federacije BiH zbog velikog broja zaprimljenih prijava, a u cilju blagovremene obrade i unosa svih prijava u  nPIS aplikaciju, traži studente koji bi bili angažovani na obradi prijava.

 

Više informacija možete pronaći na Konkursu. 

Dokumenti: