Ispitni termini za septembar 2019 - stari NP 95/96 i 01/02

Poštovani studenti nastavnog plana i programa 95/96 i 01/02, u prilogu se nalaze septembarski ispitni termini.

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave

Dokumenti: