Javni konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje

Na osnovu Odluke Vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 06. 07. 2021. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-12-35/21 od 22. 07. 2021. godine, raspisuje se


JAVNI KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNONASTAVNO ZVANJE NA EKONOMSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

1. Oblast Ekonomija, 1 nastavnik u zvanju redovni profesor, puno radno vrijeme

 

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i uslove iz članova 194., 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

 

Konkurs se nalazi u prilogu.

 

Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet

Dokumenti: