Konačne rang liste kandidata za upis u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija - II upisni rok

Poštovani kandidati,

u prilogu se  nalaze konačne rang liste primljenih kandidata na I (prvi) ciklus studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u akademsku 2020./2021. godinu, te ostale informacije vezane za upis.

Obavještenje o upisu

Kandidati koji su na osnovu KONAČNIH LISTA PRIMLJENI U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA – DRUGI UPISNI ROK na Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu,  upisni materijal predaju u Službu za rad sa studentima i planiranje nastave, prizemlje, od 

23. 09. – 01. 10. 2020. godine
09,00 – 12,00 sati

Kandidati koji u tom terminu ne izvrše predaju upisnog materijala, smatrat ćemo da su odustali od upisa.

 


Služba za rad sa studentima i planiranje nastave