Lista predmeta za in-class nastavu u Ljetnoj školi 2019

Poštovani studenti,

u prilogu možete pronaći Liste predmeta za koje će se nastava izvoditi in-class na bosanskom i engleskom jeziku na Ljetnoj školi Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2018/19. godini.

Raspored nastave možete pogledati na linku http://raspored.efsa.unsa.ba, gdje birate program Ljetna škola.

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave