Obavještenje

Ekonomski fakultet u Sarajevu će biti zatvoren u periodu 14. – 17. novembar (subota – utorak) 2020. godine. Sve planirane aktivnosti u ovom periodu za studente će biti održane online.

Ured za odnose s javnošću