Obavještenje - konačne rang liste kandidata za upis na I ciklus školske 2019/2020

Konačne rang liste primljenih kandidata biće objavljene u petak, 12. 07. 2019. godine u 13,00 sati po šiframa u skladu sa konkursom.