Obavještenje o drugom upisnom roku za prvi ciklus studija

OBAVJEŠTENJE O DRUGOM UPISNOM ROKU ZA PRVI CIKLUS STUDIJA

Drugi prijavni rok za prvi ciklus studija će biti u periodu od 26. augusta do 13. septembra 2019. godine.