Obavještenje o pomjeranju popravnih ispita planiranih za 11.07.2019 godine

Obavještenje za studente

Svi ispiti u junsko-julskom roku (II termin) planirani za 11.07.2019. godine, održat će se 12.07.2019.godine, vijeme i mjesto održavanja ispita ostaju isti osim za predmete:

Menadžment u sportu, doc. dr Emir Kurtić 12.07.2019.  u 17,15, sala PDS 2

Bankarski menadžment, prof. dr Muharem Karamujić 12.07.2019. u 17,15, sala PDS 4

Leadership doc. dr Jasna Kovačević 12.07.2019. u 17,15, sala 5