Obavještenje o prijavi ispita za studente koji studiraju četverogodišnji i dvogodišnji studij po NP 95/96 i NP 01/02

Studenti koji studiraju po NP 95/96 i NP 01/02 prijavu ispita za APRILSKI TERMIN studijske 2019/20. godine vršit će u periodu

od 09. 04. 2020. godine (četvrtak)

do 16. 04. 2020. godine (četvrtak)

 

Prijava ispita vršit će se ISKLJUČIVO ELEKTRONSKI  za studente četverogodišnjeg i dvogodišnjeg studija (http://eprijava.unsa.ba/index/prijavaispita) na e-mail nizama.kakrin@efsa.unsa.ba

Služba za rad sa studentima objavit će termine za polaganje ispita SAMO za one predmete koji budu prijavljeni ovim putem.
 

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave