Posjeta studenata Ministarstvu vanjskih poslova

U okviru predmeta Ekonomska diplomatija, smjer Evropske integracije, studenti su obavili posjetu Ministarstvu vanjskih poslova. Domaćin posjete bio je gospodin Ahmet Halilović, zamjenik ministra vanjskih poslova. Studentima je predočen rad Ministarstva, oblasti djelovanja i najaktuelnija dešavanja koja se odnose na vanjsku politiku Bosne i Hercegovine te izazovi sa kojima se susreće vanjska politika naše države u procesu pristupanja EU.

„Iskustva iz prakse i informacije koje smo dobili od predstavnika Ministarstva vanjskih poslova BiH je uveliko doprinijelo mom shvatanju ekonomske diplomatije Bosne i Hercegovine, a i značaju ekonomske diplomatije za ekonomski rast ekonomije u cjelini.“ – rekao je Nedim Alibegović, student smjera Evropske integracije.

Svoje zadovoljstvo iskazao je i Eldar Komar, student 3. godine našeg Fakulteta: "Značaj vanjske politike BiH ogleda se, prije svega, u dugoročnim ciljevima pristupanja Evropskoj uniji. Studenti su imali priliku da se upoznaju sa mehanizmom funkcionisanja Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine te osnovnim izazovima vanjske politike tekućeg razdoblja. Informacije koje smo dobili tiču se ujedno i top-tema u zemljama iz regiona, a koje su konsekvencijalno direktno povezane sa vanjskim politikama."

Kroz odgovore na postavljena pitanja, studenti su dobili uvid u osnovne probleme i izazove sa kojima sa nosi Ministarstvo u svom radu zbog trenutne političke i ekonomske situacije unutar BiH, što je bilo od velike koristi za njih.