Rezultati prijemnog ispita 2019/20

U prilogu se nalaze rezultati prijemnog ispita za upis u I godinu prvog ciklusa studija u školskoj 2019/2020.