Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita 2019/20

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu organizuje Pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2019/2020. godini:

iz predmeta MATEMATIKA

 • Pripremna nastava se izvodi u obimu od 30 časova
 • Rad u grupama od 30 kandidata
 • Trajanje nastave 10 dana
 • Cijena nastave je 200,00 KM
 • Početak nastave za I grupu: 20. 05. 2019.  godine i biće organizovana sve do početka polaganja prijemnog ispita
 • U cijenu nastave za predmet Matematika uključen je i Priručnik za polaganje prijemnog ispita

iz predmeta MATERNJI JEZIK

 • Pripremna nastava se izvodi u obimu od 20 časova
 • Rad u grupama od 30 kandidata
 • Trajanje nastave 10 dana
 • Cijena nastave je 120,00 KM
 • Početak nastave za I grupu: 20. 05. 2019.  godine i biće organizovana sve do početka polaganja prijemnog ispita

iz predmeta ENGLESKI JEZIK

 • Pripremna nastava se izvodi u obimu od 30 časova
 • Rad u grupama od 10 kandidata
 • Trajanje nastave 10 dana
 • Cijena nastave je 150,00 KM
 • Početak nastave po formiranju grupe od 10 kandidata

 

Više informacija nalazi se u prilogu.