Istraživanje percepcije studenata o stanju inkluzivnosti na Univerzitetu

„Dragi studenti,

Molimo vas da popunite anketni upitnik dostupan na sljedećem linku: https://goo.gl/forms/2nVUZsWOhYmrEzc83 , a kojim se želi utvrditi percepcija studenata o stanju inkluzivnosti na Univerzitetu u Sarajevu. Upitnik je u potpunosti anoniman i za njegovo popunjavanje je potrebno nekoliko minuta. Cijenimo vaš doprinos koji ćete dati kroz sudjelovanje u ovom istraživanju. Za sva dodatna pitanja, možete se obratiti na e-mail adresu: ured@unsa.ba

Unaprijed hvala, 

Ured za podršku studentima“