Korigovani raspored polaganja II (drugog) popravnog ispitnog termina

RASPORED POLAGANJA ISPITA  ZA STUDENTE I (prvog) CIKLUSA STUDIJA  

 

ISPITNI ROKOVI  u akademskoj 2018/2019. godini

 

Korigovani raspored polaganja II (drugog) popravnog ispitnog termina