Obavještenje o bezuslovnom upisu u studijsku 2020/2021. - I ciklus studija

 

  • Studenti koji žele iskoristiti pravo bezuslovnog upisa u studijsku 2020/21. (Odluka Senata Univerziteta br: 01-22-2/20 od 09.10.2020. god.), A VEĆ SU PREDALI UPISNI MATERIJAL, trebaju se javiti u studentsku službu sa popunjenim Zahtjevom za promjenu prijave semestra/promjenu podataka o upisu u studijsku 2020/21. NAJKASNIJE DO 16.10.2020. kako bi se izvršila promjena podataka u predatim obrascima. Razlika u iznosu školarine koju trebaju uplatiti, tretirat će se u narednim ratama, koje u konačnici moraju biti izmirene do maja 2021. godine.
  • Za studente koji do ovog termina ne podnesu Zahtjev za promjenu prijave semestra, smatrat će se da odustaju od ove mogućnosti i bit će upisani po podacima koje su dali u upisnom materijalu.
  • Studenti koji još nisu predali upisni materijal, a žele iskoristiti mogućnost bezuslovnog upisa, predaju upisni materijal popunjen sa podacima godine studija koju žele upisati i popunjen Zahtjev za promjenu prijave semestra.
Služba za rad sa studentima i planiranje nastave