Obavještenje o prijavi ispita za DRUGI (dodatni termin) septembarskog ispitnog roka

Dodatni ispitni termin septembarskog roka za studente koji studiraju po Nastavnom planu “3 + 2” – koncept studija zasnovan na Bolonjskom procesu traje od 17. 09. 2018 – 22. 09. 2018. godine.

Prijava ispita za ovaj termin počinje od 12. 09. 2018. godine

ISKLJUČIVO U STUDENTSKOJ SLUŽBI SA INDEXOM I PAPIRNOM PRIJAVOM 

Podsjećamo studente da mogu prijaviti SAMO jedan predmet.

SLUŽBA ZA RAD SA STUDENTIMA I PLANIRANJE NASTAVE