Obavještenje o prijavi ispita za drugi termin septembarskog ispitnog roka

Drugi ispitni termin septembarskog roka za studente koji studiraju po Nastavnom planu “3 + 2” – koncept studija zasnovan na Bolonjskom procesu traje od 21. 09. 2020. godine.

Prijava ispita za ovaj termin vršit će se u periodu  
od 14. 09. 2020. g. (ponedjeljak) do 17.09.2020. g. (četvrtak)

ISKLJUČIVO PUTEM LINKAhttp://www.efsa.unsa.ba/~nir/index.php/528211?lang=en

Podsjećamo studente da mogu prijaviti SAMO jedan predmet.

 

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave