Obavještenje o prijavi ispita za septembarski ispitni rok i prijavi ispita za predmete Ljetne škole 17/18.

Septembarski ispitni rok sa jednim terminom za studente koji studiraju po Nastavnom planu “3 + 2” – koncept studija zasnovan na Bolonjskom procesu traje od 03. 09. 2018 – 15. 09. 2018. godine.

Prijava ispita putem Aplikacije ISSS (za septembarski rok i Ljetnu školu) vršit će se u periodu od 20. 08. 2018. godine (ponedjeljak) do 30. 08. 2018. godine (četvrtak).

Molimo studente da se strogo pridržavaju datih termina prijave ispita, jer nikakva naknadna prijava neće biti moguća. Podsjećamo da se kolizioni ispiti prijavljuju preko studentske službe. U slučaju bilo kakvih poteškoća prilikom prijave ispita, molimo blagovremeno kontaktirajte Službu za rad sa studentima i planiranje nastave. Hvala na saradnji!

 

SLUŽBA ZA RAD SA STUDENTIMA I PLANIRANJE NASTAVE