Obavještenje o prijavi ispita za studente koji studiraju četverogodišnji i dvogodišnji studij po NP 95/96 i NP 01/02

O B A V J E Š T E N J E


o prijavi ispita za studente koji studiraju četverogodišnji i dvogodišnji studij po NP 95/96 i NP 01/02


Studenti koji studiraju po NP 95/96 i NP 01/02 prijavu ispita za PRVI TERMIN januarsko-februarskog roka školske 2018/19. godine vršit će u periodu

 

od 24. 12. 2018. godine (ponedjeljak)


do 10. 01. 2019. godine (četvrtak)

Prijava ispita vršit će se ISKLJUČIVO u papirnoj formi, sa indexom, i za studente koji su do sada prijavu vršili putem ISSS Aplikacije.
Studenti koji prijavljuju komisijski ispit dužni su donijeti uplatnicu, index i papirnu prijavu za komisijski ispit (kupuje se u ekonomatu Fakulteta).

 


                                                                                                                                                                 Služba za rad sa studentima


                                                                                                                                                                        i planiranje nastave