Obavještenje o prijavi ispita zimskog semestra I ciklus studija Bolonja školska 18/19

O B A V J E Š T E N J E


I ciklus studija


Završni ispiti zimskog semestra školske 2018/19. godine za studente koji studiraju po nastavnom planu “3 + 2” – koncept studija zasnovan na Bolonjskom procesu traju od 21. 01. 2019. – 01. 02. 2019. godine. Prijava završnih ispita putem Aplikacije ISSS vršit će se u periodu

od 17. 12. 2018. godine (ponedjeljak) do 20. 12. 2018. godine (četvrtak).


PRILIKOM PRIJAVE ISPITA ZA ZIMSKI SEMESTAR STUDENTI SU OBAVEZNI, ZBOG PROCESA INTEGRACIJE UNIVERZITETA, UPLATITI CJELOKUPNI OSTATAK DUGA ZA ŠKOLARINU.


Molimo studente da se strogo pridržavaju datih termina prijave ispita, jer nikakva naknadna prijava neće biti moguća. Podsjećamo da se kolizioni ispiti prijavljuju preko studentske službe. U slučaju bilo kakvih poteškoća prilikom prijave ispita, molimo blagovremeno kontaktirajte Službu za rad sa studentima i planiranje nastave. Hvala na saradnji!


SLUŽBA ZA RAD SA STUDENTIMA I PLANIRANJE NASTAVE