Obavještenje o terminu prijave ispita za apsolvente I ciklusa studija

O B A V J E Š T E N J E


ZA APSOLVENTE I ciklusa studija u školskoj 2018/19.

 

Prijava završnih ispita predmeta LJETNOG SEMESTRA za apsolvente vršit će se u papirnoj formi, uz index, u periodu

od 17. 12. 2018. godine (ponedjeljak) do 20. 12. 2018. godine (četvrtak).
Ispiti će biti organizirani SAMO za prijavljene ispite/predmete u navedenom terminu prijave.
Raspored polaganja predmeta ljetnog semestra za apsolvente bit će objavljen naknadno.

Molimo studente da se strogo pridržavaju datih termina prijave ispita, jer nikakva naknadna prijava neće biti moguća.. Hvala na saradnji!


SLUŽBA ZA RAD SA STUDENTIMA
I PLANIRANJE NASTAVE