Obavještenje za studente

Ispit iz predmeta Finansijsko računovodstvo (II temin), prof. dr Mehmed Jahić, predviđen za 13.07.2019. godine, održat će se u četvrtak 18.07.2019., sa početkom u 13,00 sati, amf. Centrotrans, amf. Tondach, Sala 2 i Sala 4, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

 

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave