Obavještenje za studente Depertment of Management i Visoka poslovna škola

Ispit iz predmeta Marketing predviđen za 13.09.2018. u 12,00 sati, 13.09.2018. u 14,00 sati, 13.09.2018. u 17,00 sati u amf. Centrotrans, održat će se 13.09.2018. u 12,00 sati, 13.09.2018. u 14,00 sati, 13.09.2018. u 17,00 sati u Sali 1 Skenderija 70.

 

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave