Obavještenje za studente I ciklusa studija

Popravni ispiti ljetnog semestra studijske 2019/20. godine za studente koji studiraju po nastavnom planu “3 + 2” – koncept studija zasnovan na Bolonjskom procesu traju od 06. 07. 2020. – 17. 07. 2020. godine. Prijava popravnih ispita putem Aplikacije ISSS vršit će se u periodu 

od 29. 06. 2020. godine (ponedjeljak) do 03. 07. 2020. godine (petak).

Kolizioni ispiti prijavljuju se na sljedeći link: 

http://www.efsa.unsa.ba/~nir/index.php/634673?lang=en 

i to tako što ćete poslati sliku (skeniranu ili screen-shot) prve stranice indexa sa fotografijom i stranice indexa sa upisanim kolizionim predmetima. Na isti način prijavljuje se i izborni predmet/i, kao i predmet/i koji ste prenijeli iz prethodne godine studija. U slučaju bilo kakvih poteškoća prilikom prijave ispita, kontaktirajte Službu za rad sa studentima i planiranje nastave na gore navedeni link . Molimo studente da se strogo pridržavaju datih termina prijave ispita, jer nikakva naknadna prijava neće biti moguća. Hvala na saradnji!

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave