Obavještenje za studente koji polažu predmet Komparativni poreski sistemi

Ispit iz predmeta Komparativni poreski sistemi, doc. dr Lejla Lazović, održat će se 05.09.2018. u 19,00 sati , sala 4 i  18.09. u 17 sati, sala PDS 4.

 

Služba za rad sa studentima I planiranje nastave