Obavještenje za studente koji prelaze sa drugih fakulteta na Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

 

OBAVJEŠTENJE

 

Studenti drugih fakulteta/univerziteta koji žele izvršiti prelazak na Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu mogu podnijeti molbu za prelazak (u kojoj će tačno naznačiti odsjek za koji su zainteresirani) i uvjerenje o položenim ispitima sa drugog fakulteta/univerziteta u periodu od 26.08.2019. god. (ponedjeljak) do 30.08.2019. god. (petak)


Molbe se podnose na protokol Fakulteta.

 

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave