Obavještenje za studente prve godine EIM Linija 2 Predmet: Osnove Ekonomije

Predavanja iz predmeta Osnove ekonomije koja su predviđena za ponedeljak od 09,15 do 12,00, održavat će se utorkom od 09,15 do 12,00 sati u amfiteatru Tondach, zajedno sa Linijom 1, za koju je zadužen prof. dr Fikret Čaušević do kraja zimskog semestra.

 

Vježbe iz predmeta Osnove ekonomije za Liniju 2 – grupu 1 i grupu 2, koja su predviđena za ponedeljak od 12,15 odnosno utorak, održat će se u četvrtak u  terminu od 15,15 sati u Sali 4.