Obavještenje za studente Visoka poslovna škola

Na insistiranje većeg broja studenata ispit iz predmeta Bankarstvo predviđen za 31.08.2018., održat će se 03.09.2018. godine u 17,00 sati, sala 1 Skenderija 70, predmetni nastavnik je prof. dr. Velid Efendić.

 

Služba za rad sa studentimai i planiranje nastave