Obavještenje za studente Visoka poslovna škola - DL

Ispit iz predmeta Bankarstvo kod prof. Kozarić dr Kemala održat će se u utorak, 11.09.2018. godine u 17,00 sati u sali Skenderija 70, Sala 4.

 

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave