Obavještenje za studente Visoka poslovna škola - DL - izmjena ispitnog termina

Ispit iz predmeta Bankarstvo kod prof. Kozarić dr Kemala predviđen za utorak, 11.09.2018. godine u 17,00 sati u Sali 4, Skenderija 70, održat će se u utorak, 11.09.2018. godine u 19,00 sati, sala 6.

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave